Виндовс 8. Трюки

Виндовс 8. Трюки

4.11 - 1251 ratings - Source

Windows 8 NE¾E²EmN€NˆEmE½E½E¾ E½Em EiE¾N…E¾EpEd E½Ed EiN€EmEaN‹EaNƒN‰EcEm E¾EiEmN€EdN†EcE¾E½E½N‹Em NEcNN‚EmE¼N‹ Microsoft, E½E¾ E¾E½Ed N‚E¾EpEm EcE¼EmEmN‚ E½EmEaE¾EoNƒE¼EmE½N‚EcN€E¾E²EdE½E½N‹Em E²E¾EmE¼E¾EpE½E¾NN‚Ec. E’ NN‚E¾E¹ EoE½EcE³Em E²N‹ E½EdE¹EaEmN‚Em EpE¾ErEmEm 120 EiN€EcEmE¼E¾E²-N…EdEoE¾E² EaErN NƒE²EmErEcN‡EmE½EcN EiN€E¾EcEmE²E¾EaEcN‚EmErNŒE½E¾NN‚Ec, E¼NƒErNŒN‚EcE¼EmEaEcEd, E½EdNN‚N€E¾E¹EoEc NEmN‚Ec, E¾EpErEdN‡E½N‹N… E²N‹N‡EcNErEmE½EcE¹, EpEmEmE¾EiEdNE½E¾NN‚Ec, NErEmEoN‚N€E¾E½E½E¾E¹ EiE¾N‡N‚N‹ Ec E¼E½E¾E³E¾E³E¾ EaN€NƒE³E¾E³E¾. E’N‹ E½Em N‚E¾ErNŒEoE¾ NƒEmE½EdEmN‚Em, EoEdEo EcNEiE¾ErNŒEmE¾E²EdN‚NŒ EoEdEpEaN‹E¹ N…EdEo, E²N‹ N‚EdEoEpEm EiE¾E¹E¼EmN‚Em, EiE¾N‡EmE¼Nƒ E¾E½ N€EdEpE¾N‚EdEmN‚. EœN‹ N€EdNNEoEdEpEmE¼, EoEdEo: E”E¾EpEdE²EcN‚NŒ EiEdEiEoEc Ec EaN€NƒE³EcEm E¾EpNŠEmEoN‚N‹ E½Ed NN‚EdN€N‚E¾E²N‹E¹ NEoN€EdE½. E—EdEiNƒNN‚EcN‚NŒ EaN€NƒE³EcEm E²EmN€NEcEc Windows EiE¾Ea Windows 8. EpE²EmErEcN‡EcN‚NŒ EiN€E¾EcEmE²E¾EaEcN‚EmErNŒE½E¾NN‚NŒ. EiEcE½N…N€E¾E½EcEmEcN€E¾E²EdN‚NŒ N„EdE¹ErN‹ N EiE¾E¼E¾N‰NŒNŽ E¾EpErEdN‡E½E¾E³E¾ NEmN€E²EcNEd SkyDrive. EpNEoE¾N€EcN‚NŒ EiN€E¾NE¼E¾N‚N€ E²EmEp-NN‚N€EdE½EcN† Ec EiE¾ErNŒEmE¾E²EdN‚NŒNN EaN€NƒE³EcE¼Ec EoE¾E¼EiNŒNŽN‚EmN€EdE¼Ec E² EaE¾E¼EdNˆE½EmE¹ NEmN‚Ec. EžEpEmEmE¾EiEdNEcN‚NŒ N…N€EdE½EmE½EcEm EaEdE½E½N‹N… Ec E½EdNN‚N€E¾EcN‚NŒ E²EcN€N‚NƒEdErNŒE½NƒNŽ N‡EdNN‚E½NƒNŽ NEmN‚NŒ. EpErNƒN‡NˆEcN‚NŒ N€EdEpE¾N‚Nƒ N EiE¾N‡N‚E¾E²N‹E¼ NEmN€E²EcNE¾E¼ Windows 8, N‚EdEoEcE¼ EoEdEo Outlook. EiE¾EpN€EdN‚NŒ EaEdE½E½N‹Em E½Ed N€EdEmErEcN‡E½N‹N… NƒNN‚N€E¾E¹NN‚E²EdN… E² E¾EaEcE½ EpE¾ErNŒNˆE¾E¹ E²EcN€N‚NƒEdErNŒE½N‹E¹ EaEcNEo. E’E¾EmNŒE¼EcN‚Em EiE¾Ea NE²E¾E¹ EoE¾E½N‚N€E¾ErNŒ E½EdNN‚N€E¾E¹EoNƒ N€EmEmNN‚N€Ed Windows 8.Windows.Media.Center. EyE¾N‚EcN‚Em EiE¾ErNƒN‡EcN‚NŒ EpEmNEiErEdN‚E½NƒNŽ EoE¾EiEcNŽ EiN€EcErE¾EpEmE½EcN Windows Media Center? ... E•NErEc Nƒ E²EdNNƒNN‚EdE½E¾E²ErEmE½Ed E²EmN€NEcN Windows 8 Pro, E²E¾EmE¼E¾EpE½E¾, E²EdE¼ NƒEaEdNN‚NN EiE¾ErNƒN‡EcN‚NŒ EiN€EcErE¾EpEmE½EcEm EpEmNEiErEdN‚E½E¾. E’E¾ E²NNEoE¾E¼ NErNƒN‡EdEm, EaE¾ 31anbsp;...


Title:Виндовс 8. Трюки
Author:Гралла Престон
Publisher:"Издательский дом ""Питер""" - 2013-05-14
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming