Apel pentru condamnarea totalitarismului comunist

Apel pentru condamnarea totalitarismului comunist

4.11 - 1251 ratings - Source

a€žAŽntotdeauna, condamnarea unui regim totalitar este binevenitAƒ. DacAƒ pentru noi este tardivAƒ, Arn schimb, pentru generaE›iile tinere de azi E˜i de mAcine, cunoaE˜terea adevAƒrului despre acele vremuri este foarte importantAƒ. Cu atAct mai importantAƒ, cu cAct aici s-au petrecut ca numAƒr E˜i bestialitate, cele mai cumplite crime din Europa comunizatAƒ.a€œ (Octav Bjoza) a€žUn asemenea gest, chiar dacAƒ produs atAct de tAcrziu, nu e deloc inutil, fie E˜i pentru cAƒ ar stimula memoria colectivAƒ (de la noi E˜i din afara noastrAƒ), predispusAƒ cum e la amnezie. Tinerimea, Arndeosebi, s-ar cuveni sAƒ afle E˜i pe aceastAƒ cale, solemnAƒ, cAƒ pericolul unei recidive totalitare, de tip comunist, persistAƒ Arn spaE›iul dominat pAcnAƒ nu demult de sovietici E˜i ne poate oferi surprize neplAƒcute, cum se ArntAcmplAƒ deja Arn proximitatea noastrAƒ.a€œ (Alexandru Zub) a€žPuterea AldoctrinarAƒAr a unei condamnAƒri a comunismului de cAƒtre Parlamentul RomAcniei este superioarAƒ declaraE›iei prezidenE›iale. Este deci elementar sAƒ fie doritAƒ o condamnare parlamentarAƒ: niciodatAƒ nu este Alprea tAcrziuAr. Prin natura ei, ar juca un rol complementar, eventual, de dezvoltare a ideilor din 2006, probabil, de reparare a unor detalii. Chiar aE˜a trebuie prezentate lucrurile, nu prin opoziE›ie cu ce s-a ArntAcmplat acum opt ani. Ar fi penibil E˜i dAƒunAƒtor dacAƒ cele douAƒ acE›iuni politice ar intra Arn coliziune, Arn loc sAƒ se sprijine reciproc. DeE˜i, cunoscAcnd obiceiurile locului, nu ar fi chiar neaE˜teptat.a€œ (Gabriel Andreescu) a€žMi se pare foarte important ca informaE›iile cuprinse Arn viitorul document sAƒ fie prezentate mai ales generaE›iilor tinere, sAƒ fie integrate Arn ArnvAƒE›AƒmAcnt, sAƒ existe arhive foto E˜i video naE›ionale larg accesibile E˜i care sAƒ ilustreze documentul prezentat. MulE›i tineri nu au o imagine corectAƒ despre realitatea reprezentatAƒ de acest regim criminal E˜i de aceea noi, societatea, trebuie sAƒ le asigurAƒm accesul la toate aceste informaE›ii. AŽn plan politic consider cAƒ aceastAƒ condamnare a comunismului trebuie sAƒ facAƒ pasul cAƒtre sublinierea ataE˜amentului pentru un model de societate democraticAƒ.a€œ (CAƒlin Popescu TAƒriceanu) a€žEu sper ca apelul domnului IlieE˜iu sAƒ aibAƒ un efect E˜i la nivel social, nu doar politic. FireE˜te, existAƒ deja o condamnare a comunismului, chiar dacAƒ nu de cAƒtre Parlament E˜i chiar dacAƒ influenE›atAƒ de anumite abordAƒri partizane. [...] NiciodatAƒ nu este tardiv sAƒ ne amintim lucrurile rele din istorie, pentru a nu le mai repeta. Ce este important, repet, sunt faptele, mai mult decAct deciziile simbolice. Pentru romAcni, mai ales pentru noile generaE›ii, cred cAƒ cel mai important este sAƒ ArnE›eleagAƒ de ce este bunAƒ democraE›ia, cu defectele sale, de ce este bunAƒ economia de piaE›Aƒ E˜i de ce trebuie sAƒ preE›uiascAƒ libertatea.a€œ (Victor Ponta) Memoria colectivAƒ antitotalitarAƒ este esenE›ialAƒ pentru viitorul RomAcniei. Putem ierta crimele comuniste, dar, pentru cAƒ acestea sAƒ nu se mai repete niciodatAƒ, nu avem voie sAƒ le uitAƒm. (Sorin IlieE™iu) q]q data-sheets-userformat=q[null, null, 2111872, null, null, null, null, null, null, null, 1, 0, null, null, [null, 2, 0], qverdanaq, 9, null, null, null, null, null, null, null, [null, 0, 3, 0, 3]]q data-sheets-ischild=qqg a€žAŽntotdeauna, condamnarea unui regim totalitar este binevenitAƒ. DacAƒ pentru noi este tardivAƒ, Arn schimb, pentru generaE›iile tinere de azi E˜i de mAcine, cunoaE˜terea adevAƒrului despre acele vremuri este foarte importantAƒ. Cu atAct mai importantAƒ, cu cAct aici s-au petrecut ca numAƒr E˜i bestialitate, cele mai cumplite crime din Europa comunizatAƒ.a€œ (Octav Bjoza) a€žUn asemenea gest, chiar dacAƒ produs atAct de tAcrziu, nu e deloc inutil, fie E˜i pentru cAƒ ar stimula memoria colectivAƒ (de la noi E˜i din afara noastrAƒ), predispusAƒ cum e la amnezie. Tinerimea, Arndeosebi, s-ar cuveni sAƒ afle E˜i pe aceastAƒ cale, solemnAƒ, cAƒ pericolul unei recidive totalitare, de tip comunist, persistAƒ Arn spaE›iul dominat pAcnAƒ nu demult de sovietici E˜i ne poate oferi surprize neplAƒcute, cum se ArntAcmplAƒ deja Arn proximitatea noastrAƒ.a€œ (Alexandru Zub) a€žPuterea AldoctrinarAƒAr a unei condamnAƒri a comunismului de cAƒtre Parlamentul RomAcniei este superioarAƒ declaraE›iei prezidenE›iale. Este deci elementar sAƒ fie doritAƒ o condamnare parlamentarAƒ: niciodatAƒ nu este Alprea tAcrziuAr. Prin natura ei, ar juca un rol complementar, eventual, de dezvoltare a ideilor din 2006, probabil, de reparare a unor detalii. Chiar aE˜a trebuie prezentate lucrurile, nu prin opoziE›ie cu ce s-a ArntAcmplat acum opt ani. Ar fi penibil E˜i dAƒunAƒtor dacAƒ cele douAƒ acE›iuni politice ar intra Arn coliziune, Arn loc sAƒ se sprijine reciproc. DeE˜i, cunoscAcnd obiceiurile locului, nu ar fi chiar neaE˜teptat.a€œ (Gabriel Andreescu) a€žMi se pare foarte important ca informaE›iile cuprinse Arn viitorul document sAƒ fie prezentate mai ales generaE›iilor tinere, sAƒ fie integrate Arn ArnvAƒE›AƒmAcnt, sAƒ existe arhive foto E˜i video naE›ionale larg accesibile E˜i care sAƒ ilustreze documentul prezentat. MulE›i tineri nu au o imagine corectAƒ despre realitatea reprezentatAƒ de acest regim criminal E˜i de aceea noi, societatea, trebuie sAƒ le asigurAƒm accesul la toate aceste informaE›ii. AŽn plan politic consider cAƒ aceastAƒ condamnare a comunismului trebuie sAƒ facAƒ pasul cAƒtre sublinierea ataE˜amentului pentru un model de societate democraticAƒ.a€œ (CAƒlin Popescu TAƒriceanu) a€žEu sper ca apelul domnului IlieE˜iu sAƒ aibAƒ un efect E˜i la nivel social, nu doar politic. FireE˜te, existAƒ deja o condamnare a comunismului, chiar dacAƒ nu de cAƒtre Parlament E˜i chiar dacAƒ influenE›atAƒ de anumite abordAƒri partizane. [...] NiciodatAƒ nu este tardiv sAƒ ne amintim lucrurile rele din istorie, pentru a nu le mai repeta. Ce este important, repet, sunt faptele, mai mult decAct deciziile simbolice. Pentru romAcni, mai ales pentru noile generaE›ii, cred cAƒ cel mai important este sAƒ ArnE›eleagAƒ de ce este bunAƒ democraE›ia, cu defectele sale, de ce este bunAƒ economia de piaE›Aƒ E˜i de ce trebuie sAƒ preE›uiascAƒ libertatea.a€œ (Victor Ponta) Memoria colectivAƒ antitotalitarAƒ este esenE›ialAƒ pentru viitorul RomAcniei. Putem ierta crimele comuniste, dar, pentru cAƒ acestea sAƒ nu se mai repete niciodatAƒ, nu avem voie sAƒ le uitAƒm. (Sorin IlieE™iu)... aiistoriei-E™i-geografiei-de-clasAƒa€œ, avAcnd Arn cap a€žun trimis-numituns ca sAƒ ne re- re-scrie istoria, tot dupAƒ reE›eta Rollera€œ. ... O refacere a condamnAƒrii comunismului Arn 2014 ar stopa ideea propulsAƒrii Raportului TismAƒneanu Arn postura de manual de istorie oficialAƒ, de predat Arn E™coli, cum ... Ioan Aurel Pop E™. a., Arn stare sAƒ-i contracareze pe mistificatorii ideologizanE›i. 5. Ar fi de recomandat un Raport scurt,


Title:Apel pentru condamnarea totalitarismului comunist
Author:** *
Publisher:Contemporanul - 2015-09-30
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming