Automobily Niej Strednej Triedy

Automobily Niej Strednej Triedy

4.11 - 1251 ratings - Source

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 40. Kapitoly: Volkswagen Golf, koda 120, Mazda 3, Ford Focus RS, koda 1000 MB, koda Octavia, Fiat Tempra, Fiat Tipo, Peugeot 307, Peugeot 308, koda 440, Renault M gane, Nissan Pulsar GTI-R, Dacia Logan, Peugeot 306, Audi A3, Citro n Xsara, Citro n C4, SEAT Toledo, Renault Dauphine, Kia cee'd, Renault 19, SEAT C rdoba, Peugeot 309, Renault 8, Peugeot 305, Peugeot 202, Chevrolet Lacetti, Dacia Solenza, Dacia Sandero, Renault Samsung SM3, Renault 9/11, Opel Astra, Citro n DS4, Citro n ZX, Dacia Nova, Renault 6, Dacia SuperNova, Renault 14, Renault Alliance. V atok: Volkswagen Golf je najd le itej m modelom nemeckej automobilky Volkswagen a patr k celosvetovo najpred vanej m automobilom v bec. Jeho meno je odvoden z nemeck ho ozna enia pre Golfsk pr d - nem. Golf-Strom. V Spojen ch t toch bola prv a piata s ria pred van pod n zvom Rabbit. V Mexiku sa prv s ria pred vala pod n zvom Caribe a v Kanade a v Ju nej Afrike pod n zvom City Golf. Pod t mto n zvom sa v Kanade, Braz lii a Argent ne pred va aj tvrt gener cia t chto automobilov. V s asnosti (2009) sa vyr ba iesta gener cia. Golf patr do kateg rie ut ni ej strednej triedy a v Nemecku sa pod a neho t to trieda tie niekedy naz va qGolf-Klasse.q Navrhnut bol predov etk m ako rodinn automobil, av ak v aka portov m verzi m, kabrioletom, ter nnym a itkov m prevedeniam sa stal ob ben m aj medzi mlad mi u mi a medzi mal mi podnikate mi. V aka svojej povestnej kvalite je ob ben aj u star ch vodi ov. V roku 2007 prekro il po et vyroben ch Golfov hranicu 25 mili nov. Golf sa v dy vyr bal ako trojdverov alebo p dverov hatchback. V trojdverovom preveden p vodne vznikala v ina vozidiel. Prv a tretia gener cia boli vyr ban aj ako kabriolet ( tvrt gener cia vych dzala z tretej, len bola opticky zos laden so tvrtou gener ciou), ale aj druh gener cia mohla by individu lne z skan v tomto karos rskom variante, ktor ho produkciu zabezpe ovali malos riov tuningo...Zdroj: Wikipedia.


Title:Automobily Niej Strednej Triedy
Author:Zdroj: Wikipedia
Publisher:Books LLC, Wiki Series - 2011-08
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming