Biblia, Thet är: All then Helga Skrift, Gambla och Nya Testamentsens, Pa Swensko: Med korta Summarier för hwart capitel, och fulkomliga Concordantior, förnemligast til tbe resandes och studerandes Tienst, I thetta format, Med Kongl. Maj[e]st allernädigsta serdeles tilstond och Privilego til trycket Befordrad

Biblia, Thet är: All then Helga Skrift, Gambla och Nya Testamentsens, Pa Swensko: Med korta Summarier för hwart capitel, och fulkomliga Concordantior, förnemligast til tbe resandes och studerandes Tienst, I thetta format, Med Kongl. Maj[e]st allernädigsta serdeles tilstond och Privilego til trycket Befordrad

4.11 - 1251 ratings - Source

Men l)ng .funde bouom oct, a#39; ~ m n( than/radflpgo the tr( MM! fado: The; camina fons kim-:et ; - \A da honom. , P s A‘ et Arpdf-muflmwer AnAsttfoxAnhonom; a , Ai9. ... am WL honom : fa far - zza#39;. 1a#39;_ A“ aya hand ... hpnm \at themAi ben a#39;Earla#39; mazdaaquot; me?


Title:Biblia, Thet är: All then Helga Skrift, Gambla och Nya Testamentsens, Pa Swensko: Med korta Summarier för hwart capitel, och fulkomliga Concordantior, förnemligast til tbe resandes och studerandes Tienst, I thetta format, Med Kongl. Maj[e]st allernädigsta serdeles tilstond och Privilego til trycket Befordrad
Author:Lorenz Molin
Publisher: - 1720
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming