Computed Body Tomography with MRI Correlation

Computed Body Tomography with MRI Correlation

4.11 - 1251 ratings - Source

GrundlAbggende lAbrebog om CT og MRI og disses anvendelse iforbindelse med undersAcgelser af kroppens organer. FAcrst beskrives principperne bag CT-teknik og MRI, og derefter gennemgAyes undersAcgelser af kroppens organer systematisk. Bogen beskriver bAyde normale og abnorme fund med tekst og billeder og giver instruktioner i, hvorledes man optimerer billedkvalitet, -analyse, og -fortolkninger, samt undgAyr de mest almindelige fejlfortolkninger.Since the publication of the third edition of our textbook Computed Body Tomography with MRI Correlation in 1998, major technologic ... MRI is clearly the procedure of choice for evaluating many diseases of the central nervous system and theanbsp;...


Title:Computed Body Tomography with MRI Correlation
Author:Joseph K. T. Lee
Publisher:Lippincott Williams & Wilkins - 2006
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming