De (performantie-)audit in de publieke sector en de non-profitsector / L'audit (de performance) dans les secteurs public et non marchand

De (performantie-)audit in de publieke sector en de non-profitsector / L'audit (de performance) dans les secteurs public et non marchand

4.11 - 1251 ratings - Source

Performantie-audit komt neer op het verrichten van een onderzoek naar het gezond beheer van een structuur. Om dit gezond beheer te omschrijven, verwijzen niet enkel de definities, maar ook de literatuur naar de a€œ3 Ea€™sa€: Zuinigheid (Economy), Effectiviteit en EfficiAlntie. Het eerste deel van dit boek definieert een performantie-audit, beschrijft de fasen ervan en behandelt de verschillen en de overeenkomsten tussen een performantie-audit en een financiAlle audit. Vervolgens komt de performantie-audit in Zweden, een land met een lange traditie van verplichte performantie-audits in het lokaal bestuur, aan bod. Een aantal voorbeelden van performantie-audits worden eveneens gepresenteerd en besproken onder de bijna 200 die tot dusver tot stand werden gebracht door het Belgisch Rekenhof. Er worden voorbeelden van performantie-audits gegeven die vandaag reeds wettelijk worden gevoerd door de bedrijfsrevisor in de publieke sector en de non-profitsector en er wordt een praktijkcasus in de private non-profitsector uitgewerkt. Ook performantie-audits binnen de Europese Commissie en de performantieauditwerkzaamheden van de Europese Rekenkamer worden aangesneden. In het tweede deel worden de performantie-audits en de opdrachten van de bedrijfsrevisor behandeld in het kader van het concept single audit, namelijk AcAcn enkel auditmodel voor de Vlaamse overheid, waarbij elk controleniveau voortbouwt op het voorgaande, met als doel de last voor de gecontroleerde te verminderen en de kwaliteit van de audit op te voeren, maar zonder de onafhankelijkheid van de betrokken auditorganen te ondergraven. Achtereenvolgens wordt het toepassingsgebied van het Vlaams Rekendecreet van 8 juli 2011, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit en de verslaggeving van het bedrijfsrevisoraat in het kader van single audit in detail besproken. Dit deel van het boek wordt afgesloten met een analyse van de praktische uitvoering van het concept single audit en de mate waarin het Rekendecreet van het bedrijfsrevisoraat een performantie-audit verwacht.The current audit strategy of DG Development aamp; Cooperation (DG DevCo) assigns the priority to financial audits with a clear ... The DG acknowledges that EU Delegations show their intention to integrate performance elements into some of the ... audit of a Rural Infrastructure Development Programme, the first component of which included nine activities and was to ... of roads, and reviewed extensive documentation including programming documents, progress reports, project manuals, anbsp;...


Title:De (performantie-)audit in de publieke sector en de non-profitsector / L'audit (de performance) dans les secteurs public et non marchand
Author:ICCI
Publisher:Maklu - 2013-10-07
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming