Dioptricon

Dioptricon

4.11 - 1251 ratings - Source

Volumul 'DIOPTRICON' cuprinde, Arn trei secA…Apiuni distincte, studii de teorie, istorie A…i, respectiv, criticA„ literarA„, dedicate, cu precA„dere, literaturii rom'ne, ca parte componentA„ a literaturii universale, mai putin cunoscutA„ publicului larg. SecA…Apiunile abordeazA„, din perspective noi, probleme mereu actuale: raportul canon - noncanon, estetica mitului A…i cea teologicA„, periodizarea literaturii, re-citirea unor texte A…i perioade literare A….a.; pe de altA„ parte, ele profileazA„, Arn viziuni inedite, o seamA„ de personalitA„A…Api rom'neA…ti de talie internaA…ApionalA„ (Sf. Antim Ivireanul, ierarh tipograf A…i orator creA…tin, Bartolomeu Valeriu Anania, traducA„tor al Bibliei A…i scriitor, Eugene Ionesco, dramaturg, Mircea Eliade, istoric al religiilor A…i scriitor A….a.). Dovedind apetenA…Ape egale pentru analize A…i sinteze, pentru cercetarea inter- A…i transdisciplinarA„, autorul practicA„ variate metodologii de lecturA„ a literaturii Arn conexiunile acesteia cu planul Culturii.5. Cornelia Stoica AŸi Eugenia Vasilescu: Literatura pentru copii. Manual pentru clasa a XII-a, AŸcoli normale, BucureAŸti, Editura DidacticAƒ AŸi PedagogicAƒ, 1994, pag. 5. 6. G. CAƒlinescu: Jules Verne AŸi literatura pentru copii, Arn vol. G. CAƒlinescu: anbsp;...


Title:Dioptricon
Author:Ioan St. LazÄr
Publisher:Lulu.com - 2010-03-04
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming