ECDL - manuál pro začátečníky a příprava ke zkouškám

ECDL - manuál pro začátečníky a příprava ke zkouškám

4.11 - 1251 ratings - Source

Kniha je urAena vAiem, kteA™As se chtA›jAs zdokonalit pA™i prAici s poAAstaAem, pA™AspadnA› se AospA›AinA› pA™ipravit na sloA¾enAs mezinAirodnAsch zkouAiek poAAstaAovAc gramotnosti ECDL. DAsky nAizornosti je vhodnAi nejen pro zaAAsnajAscAs uA¾ivatele PC, ale takAc pro pokroAilAc uA¾ivatele, kteA™As kaA¾dodennA› pracujAs na PC. ZkuAiebnAs moduly jsou v knize zpracovAiny pA™esnA› podle souboru znalostAs poA¾adovanA½ch pA™i zkouAikAich a to od zAikladnAsch pojmAm informaAnAsch technologiAs, operaAnAsho systAcmu Windows 7 a kancelAiA™skA½ch programAm Word, Excel, Access, PowerPoint aA¾ po Outlook a Internet Explorer 8. VAiechny programy z balAsku Office jsou zpracovAiny ve verzi 2007. Impulzem pro vytvoA™enAs tActo publikace a pracovnAsch pA™AskladAm je vAieobecnA½ nedostatek tiAitA›nA½ch materiAilAm v oblasti pA™Aspravy na zkouAiky, a to pA™edevAiAsm pro Sylabus 5.0 v kombinaci s MS Office 2007.Microsoft. PowerPoint. 2007. PowerPoint je program z balAsku MS Office, pomocAs nA›hoA¾ lze vytvAiA™et prezentace. PrezentacAs se rozumAs A™ada za sebou nAisledujAscAsch snAsmkAm pA™edvAidA›nA½ch veA™ejnosti na obrazovce monitoru nebo prostA™ednictvAsmanbsp;...


Title:ECDL - manuál pro začátečníky a příprava ke zkouškám
Author:Barvíř Tomáš, Melišová Šárka, Hampl Jiří
Publisher:Grada Publishing a.s. - 2011-06-02
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming