Elektroakustyk

Elektroakustyk

4.11 - 1251 ratings - Source

rod o: Wikipedia. Strony: 48. Rozdzia y: G o nik, Zestaw g o nikowy, Mikrofon, Vocaloid, Stereofonia, Rozpoznawanie mowy, Korektor, Loudness war, Kompresja dynamiki, Kompresor dynamiki, LRAD, Kwadrofonia, S uchawki, Aliasing, Mikrofon elektretowy, D wi k wielokana owy, Pami rt ciowa, Dolby NR, Przyd wi k, High fidelity, Cyfrowe przetwarzanie d wi ku, DI-box, Wspo czynnik zawarto ci harmonicznych, Wzmacniacz sterowany napi ciem, Dithering, Monitory studyjne, Tor foniczny, Korektor graficzny, Zasilanie Phantom, Zwrotnica g o nikowa, THX, He mofon, Transformator g o nikowy, G o nik tubowy, Subwoofer, Megafon, Nagrywanie binauralne, Joint stereo, Monofonia, Direct Stream Digital, Pasmo przenoszenia, DCR, Formant, D'Appolito, Dolby Surround, Monitor ods uchowy, Fonografia, Digital eXtreme Definition, CCR, Laryngofon, Spektrogram, Cambridge Audio, Delay, Zakres dynamiki d wi ku, Modu brzmieniowy, ACR, Gigantofon, Playback, Procesor audio, PMPO, D wi kowy system ostrzegawczy, MTX Jackhammer, Sygna foniczny, Mikrofonowanie, Multiroom, Kamera pog osowa, Pop filtr, Modyfikatory d wi ku, Hydrofon, Przetwornik elektroakustyczny, Postsynchronizacja, Fonogram, Aureal 3-Dimensional, Ekspansja dynamiki, Ekranowanie magnetyczne, LFE, Brz czyk piezo, Przejrzysto, Efekt mikrofonowy, Nerka, Ambiofonia. Fragment: Mikrofon - przetwornik elektroakustyczny s u cy do przetwarzania fal d wi kowych na impulsy elektryczne. S owo mikrofon po raz pierwszy pojawi o si w s ownikach pod koniec XVII wieku, oznaczaj c qinstrument zwi kszaj cy g o no d wi ku, q czyli tr bk przystawian do ucha. Pierwszy mikrofon zosta skonstruowany w 1827 roku przez Charlesa Wheatstone'a. Jednak pierwsze mikrofony, tzw. mikrofony kwasowe, ktore pojawi y si w latach 70. XIX wieku za spraw Graya i Bella wykorzystano w pocz tkach telefonii Drgania powietrza wytwarzane przez fale d wi kowe poruszaj cienk elastyczn membran i po czon z ni cewk umieszczon w silnym polu magnetycznym wytwarzanym prze...rod o: Wikipedia.


Title:Elektroakustyk
Author:Zródlo: Wikipedia
Publisher:Books LLC, Wiki Series - 2012-03
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming