Elfenbensporten

Elfenbensporten

4.11 - 1251 ratings - Source

ArEn oerhAprt stimulerande rikedom av rApster, perspektiv, diskussioner. Drabble lyckas ocksAy fAynga det dAcr otydliga och komplexa skeendet nAcr en tidsanda glider Apver i en annan.Al AFTONBLADET Liz fAyr ett paket med posten frAyn en vAcn hon inte hAprt av pAy lAcnge. FrimAcrkena Acr stAcmplade i Kambodja. InnehAyllet Acr lika gAytfullt som upprAprande. Stephen Aykte dit fApr att samla material till en pjAcs om Pol Pot och ingen vet nu var han befinner sig. Till sist ger sig Liz sjAclv i vAcg pAy en ofAprutsebar resa fApr att leta rActt pAy honom. Margaret Drabbles Elfensbensporten befolkas av en intellektuell medelklass med koll pAy vad som Acr korrekt. Men nAcstan alla Acr fApr bekvAcma fApr att agera. En klassiker om ett Ayttiotal vars politiska klimat pAy sistone bara gjort sig alltfApr pAymint igen. I ApversActtning av Britt Arenander och med nyskrivet fAprord av kritikern Marie Peterson. MARGARET DRABBLE [fApdd 1939 i Sheffield], Acr en engelsk prosafAprfattare och dramatiker. En gAyng utkommen som den fristAyende sista delen i en trilogi dAcr de Apvriga delarna Acr Den strAylande vAcgen [1987] och En naturlig nyfikenhet [1989]  betraktas Elfenbensporten [1992] numera som Drabbles hittills viktigaste roman. ArElfenbensporten fApljer ett stort antal personer, lAyter dem tala och tAcnka, utan att fAprfattaren alltid precisera vem och var och nAcr. Associationerna flApdar och jag mAcrker att jag som i lAcsningen av Ulysses kAcnner att nej, nu fAyr vi ta och bena upp det hAcr. FApr att i nAcsta stund ge upp och fAplja med i vAygorna av mAcnniskors fAprehavanden, smAy och stora.Al MARIA SCHOTTENIUS, DN ArOm det Acr nAygot Margaret Drabble gApr i Elfenbensporten sAy Acr det att skriva fram gestalter som Acr mycket mAcnskliga, som kAcnns helt pAy riktigt. I denna vAcrld med sin starka fAprnimmelse av att allt Acr pAy lAytsas, lyckas hon AcndAy gjuta sAy mycket liv i sina romanfigurer att jag tror pAy dem.Al THERESE ERIKSSON, SVENSKA DAGBLADETDe har inte trAcffats, dessa tre vAcninnor, sedan deras lilla italienska semester vid sjAparna, nAygot de firar nu. ... VarfApr inte ta en liten semester tillsammans igen? ... Liz sAcger att hon har fAytt nog av utlandet, varfApr inte fAprsApka med England?


Title:Elfenbensporten
Author:Margaret Drabble
Publisher:Modernista -
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming