Și tu poți fi Supernanny 2. Cu copilul la școală

Și tu poți fi Supernanny 2. Cu copilul la școală

4.11 - 1251 ratings - Source

a€žA creE™te copii este un lucru riscant, cAƒci reuE™ita depinde de multAƒ trudAƒ E™i grijAƒ, iar nereuE™ita Arntrece orice altAƒ durere, spunea Democrit. E trist E™i frustrant sAƒ-E›i vezi copilul nepAƒsAƒtor sau, mai rAƒu, dispreE›uitor faE›Aƒ de E™coalAƒ E™i ArnvAƒE›AƒturAƒ, dar, oricAct ar pAƒrea de incredibil, nu e vina lui. Succesul sAƒu la E™coalAƒ E™i dragostea de carte depind Arn cea mai mare mAƒsurAƒ de educaE›ia pe care noi, ca pAƒrinE›i, i-o dAƒm Arn primii E™apte ani de viaE›Aƒ, de mediul familial pe care i-l oferim E™i de valoarea pe care noi ArnE™ine o acordAƒm cunoaE™terii. Averile se clAƒdesc E™i se pierd, ne ArnalE›Aƒ E™i ne coboarAƒ, ne fac puternici E™i ne nimicesc. SingurAƒ, comoara minE›ii sporeE™te, nu e niciodatAƒ Arn pericol sAƒ se piardAƒ E™i poate fi dAƒruitAƒ zilnic, fAƒrAƒ grija cAƒ se ArmpuE›ineazAƒ.a€œ a€“ Irina Petrea E˜i tu poE›i fi Supernanny. Cu copilul la E™coalAƒ este cel de-al doilea volum al seriei inaugurate de Irina Petrea, din care face parte E™i cartea E˜i tu poE›i fi Supernanny. Cum sAƒ-E›i creE™ti bine copilul E™i ArE™i propune sAƒ ia Arn discuE›ie principalele probleme ale copilului la E™coalAƒ. De asemenea, oferAƒ sugestii utile pentru pAƒrinE›i E™i pentru cei care se ocupAƒ de creE™terea copilului-E™colar. PerformanE›ele copilului Arn E™coalAƒ sunt o prioritate pentru pAƒrinE›ii conE™tiincioE™i, iar problemele legate de studiu E™i disciplina nu sunt nici puE›ine, nici uE™oare E™i, mai ales, nu au Arntotdeauna cauze evidente. Chiulul, temele, notele, examenele E™i violenE›Aƒ Arn E™coalAƒ sunt subiectele cel mai des aduse Arn discuE›ie la E™edinE›ele cu pAƒrinE›ii E™i la cabinetele de consiliere. PAƒrinE›ii aE™teaptAƒ soluE›ii-miracol la problemele lor cAcnd, de fapt, acestea sunt problemele copiilor lor. PAƒrinE›ii obiE™nuiesc sAƒ se Arntrebe de ce, oare, Armi face copilul meu probleme Arn loc sAƒ se Arntrebe de ce are copilul meu probleme? Copilul nu e un roboE›el pe care Arl repari dacAƒ se stricAƒ, nici o fiinE›Aƒ ce trebuie dresatAƒ E™i adusAƒ la obedienE›Aƒ totalAƒ. E o persoanAƒ aflatAƒ Arn creE™tere, ce are nevoie de afecE›iune, ocrotire E™i, da, instruire pentru a se putea dezvolta normal, pentru a putea sAƒ-E™i valorifice cAct mai bine potenE›ialul de care dispune. PerformanE›ele sale E™colare nu depind numai de inteligenE›a lui, ci E™i de mediul familial Arn care creE™te, precum E™i de E™coalAƒ pe care o frecventeazAƒ, prin urmare, are nevoie ca familia E™i E™coala sAƒ coopereze E™i sAƒ coopereze strAcns. Din pAƒcate, la noi, se ArntAcmplAƒ adesea exact pe dos E™i elevul devine o minge de fotbal Arn meciul dintre pAƒrinE›i E™i cadre didactice. CAcnd miza este dezvoltarea copilului E™i devenirea lui, orgoliile nu-E™i au rostul. PAcnAƒ la urmAƒ, orice copil este investiE›ia cea mai importantAƒ a oricAƒrei societAƒE›i E™i cu toE›ii avem nevoie sAƒ-l privim ca pe o responsabilitate colectivAƒ.VerificAp-i uniforma, echipamentul de sport Arnainte de a pleca oi dupAp ce vine de la ocoalAp. ... Arn capitolul anterior, aE™ vrea sAƒ insist asupra pregAƒtirii pentru clasa I, pregAƒtire care este deosebit de importantAƒ pentru succesul E™colar al copilului nostru. ... motrice E™i senzoriale, se joacAƒ, ArE™i dezvoltAƒ vorbirea, vocabularul, pronunApia, spiritul de observaApie, abilitAƒApile manuale, gAcndirea creativAƒ, logica, atenApia, anbsp;...


Title:Și tu poți fi Supernanny 2. Cu copilul la școală
Author:Irina Petrea
Publisher:Trei - 2014-06-05
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming