Instruirea interactivă

Instruirea interactivă

4.11 - 1251 ratings - Source

Practicile educative moderne pun din ce Arn ce mai mult accent pe activizare, consideratAƒ premisa unei instruiri E™i formAƒri eficiente. Volumul oferAƒ repere teoretice E™i aplicative uE™or de preluat, de adaptat E™i de utilizat Arn practicile participative, prezentAcnd elemente operaE›ionale de pedagogie activAƒ E™i interactivAƒ, designuri curriculare activizante, comentarii E™i sugestii didactice. InformaE›iile de ultimAƒ orAƒ, ilustrate cu numeroase exemple practice concepute de colaboratori care predau la toate nivelurile de ArnvAƒE›AƒmAcnt, vin Arn sprijinul studenE›ilor, formatorilor, teoreticienilor din domeniul E™tiinE›elor educaE›iei E™i cadrelor didactice care urmAƒresc realizarea unei instruiri interactive eficiente.AAŸadar, din punct de vedere cognitiv, elevii clasei nu ArntAcmpinAƒ dificultAƒApi, ArnsAƒ se constatAƒ Arn cazul a 5 elevi, dintrun total de 30, o motivaApie scAƒzutAƒ pentru ArnvAƒApare , aceAŸti elevi manifestAcnd Arn mod constant dezinteres pentru realizarea sarcinilor AŸcolare, atAct a celor din clasAƒ, cAct AŸi a ... reflexivAƒ, interactivAƒ (interacApiunea elevilor cu textul de specialitate din manual/textul pedagogic lecturat din alte surse AŸianbsp;...


Title:Instruirea interactivă
Author:Mușata-Dacia Bocoș
Publisher:MintRight Inc - 2013-02-02
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming