Kalkulus

Kalkulus

4.11 - 1251 ratings - Source

Kalkulus er en innfAcringsbok i matematikk for universiteter og hAcyskoler, og forutsetter full fordypning i matematikk fra videregAyende skole. Boken er skrevet for et bredt spekter av studenter; biologer, geologer, kjemikere, matematikere, fysikere og informatikere. Likevel er dette fAcrst og fremst en matematikkbok bygget pAy fagets egenart og tradisjon. Ved Ay veksle mellom teori og anvendelser har boken som formAyl Ay presentere matematikk som et redskap til Ay lAcse problemer og til Ay beskrive og forstAy virkeligheten. Matematikk er ogsAy en tusen Ayr gammel tradisjon som har tatt opp i seg idAcer og oppdagelser fra mange tider og alle verdenshjAcrner. De historiske epistlene i slutten av hvert kapittel gir fascinerende glimt fra matematikkens kulturhistorie, og viser dessuten hvordan begreper og teknikker har vokst fram. Denne reviderte 3. utgaven av boken er tilpasset omlegningene i videregAyende skole, og er dessuten utvidet med flere eksempler og oppgaver av ulike vanskelighetsgrader.Kalkulus er en innfAcringsbok i matematikk for universiteter og hAcyskoler, og forutsetter full fordypning i matematikk fra videregAyende skole.


Title:Kalkulus
Author:T. Lindstrøm
Publisher: - 2006
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming