Klimaatverandering

Klimaatverandering

4.11 - 1251 ratings - Source

Hoewel klimaatverandering sinds de publicatie van het eerste IPCC-rapport in de jaren 90 op de internationale politieke agenda staat, lijken verregaande afspraken voor de aanpak ervan uit te blijven. Dit heeft te onder meer te maken met de complexiteit van het vraagstuk, verschillende politieke belangen en de veranderende kennis over klimaatverandering. De aarde warmt echter in een rap tempo op en dat zal - zonder adequate en snelle oplossingen - grote gevolgen hebben voor mensen overal ter wereld. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat delen van maar liefst 315 steden in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk kunnen overstromen als gevolg van klimaatverandering - steden als Miami, Boston, New York en zelfs het 100 kilometer landinwaarts gelegen Sacramento (Strauss, 2013a). Klimaatverandering zet bestaande vraagstukken onder druk, zoals de uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien, de toenemende verstedelijking en de omgang met steeds schaarser wordende grondstoffen. Vanuit dat mondiale perspectief onderzoekt deze publicatie in de NCDO Globaliseringsreeks wat de sociaaleconomische gevolgen van klimaatverandering zijn en welke kansen bestaan voor de aanpak ervan door onder andere overheden, bedrijven en consumenten.... KLIMAATEXPERT Klimaatverandering a€“ de observeerbare verandering van de gemiddelde, lange termijn weerstoestand in een bepaald gebied a€“ wordt door velen gezien als een van de grootste vraagstukken van het moment (IPCC, 2012) anbsp;...


Title:Klimaatverandering
Author:Gabi Spitz
Publisher:NCDO - 2014-04-01
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming