Limbă și literatură

Limbă și literatură

4.11 - 1251 ratings - Source

1501 din 5 noiembrie 1864, semnat de Alexandru loan Cuza, vine sAƒ oficializeze aceastAƒ numire ... proprii, didactice AŸi pedagogice, desigur dupAƒ ce a fost Arncurajat de Maiorescu, CreangAƒ se considerAƒ chemat sAƒ purceadAƒ la redactarea unor noi manuale AŸcolare. ... 1871; Geografia judeApului IaAŸi, pentru clasa a Il-a primarAƒ urbanAƒ AŸi clasa a IlI-a primarAƒ ruralAƒ, de institutorii V. RAcceanu, Gh. lenAƒchescuanbsp;...


Title:Limbă și literatură
Author:
Publisher: - 1990
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming