Manual d'història moderna universal

Manual d'història moderna universal

4.11 - 1251 ratings - Source

Aquest manual Acs una introducciA³ a la histA²ria moderna universal i exposa amb un llenguatge entenedor les principals caracterAsstiques del mA³n entre els segles XV i XVIII. Les vint-i-quatre unitats temAntiques que configuren la€™obra han estat escrites per especialistes en la temAntica i aborden qA¼estions da€™espai i temps, inclouen qA¼estions de mAutode i epistemologia amb la€™objectiu da€™explicitar el contingut crAstic inherent a la€™anAnlisi histA²rica, incideixen en la€™aprenentatge, tenen una perspectiva universal i un carAncter pluridisciplinari i transversal, i aborden temes ambientals, cientAsfics, polAstics i de gAunere.Barcelona: CrAstica. els treballs segA¼ents ofereixen una visiA³ de la revoluciA³ industrial com un procAcs en quAu els canvis tecnolA²gics van suposar la ruptura amb el passat. Chaves Palacios, J. 2004. Aldesarrollo tecnolA³gico en la Primeraanbsp;...


Title:Manual d'història moderna universal
Author:Antonio Espino López, Maria Antònia Martí Escayol
Publisher:Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona - 2012-09
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming