Med livet som insats

Med livet som insats

4.11 - 1251 ratings - Source

Med livet som insats Acr ett gripande och fascinerande portrActt av den mytomspunne legenden Majakovskij. Med stor inlevelse och lActt hand skildrar Bengt Jangfeldt inte bara ett stort men tragiskt mAcnniskoliv utan en hel era i Sovjetunionens mAprka historia. Bengt Jangfeldts biografi Apver Vladimir Majakovskij Acr berActtelsen om en poet som efter revolutionen 1917 blev kommunismens frAcmste hAcrold, som Aclskade Revolutionen men som vid 36 Ayrs Aylder tog sitt liv, besviken pAy utvecklingen i sovjetsamhAcllet och sApndersliten av privata konflikter. Med livet som insats bygger till stor del pAy tidigare okAcnt kAcllmaterial och Acr den fAprsta omfattande biografin Apver Majakovskij pAy nAygot vAcsterlAcndskt sprAyk. Majakovskij levde verkligen med livet som insats, han brann fApr sin samtid men bemApttes med kyla eller fientlighet frAyn myndigheternas sida. Han besjApng sin musa, Lili Brik, i nAygra av den ryska poesins vackraste kAcrleksdikter. Triangelrelationen mellan Majakovskij, Lili och hennes man Acr en av de mest legendomsusade i den ryska litteraturens historia. Boken fick Augustpriset 2007 fApr bAcsta fackbok med motiveringen: qEn biografi av internationell klass dAcr fAprfattarens fAprtrogenhet med den ryska verkligheten och kretsen kring Majakovskij fAyr texten att pulsera av liv. Jangfeldts berActtelse tillsammans med illustrationerna och lyrikurvalet lAyter oss komma nAcra den ryska revolutionens frAcmste poet.q Tre frAygor till Bengt Jangfeldt Om du med tre ord skulle beskriva Majakovskij - vilka skulle du dAy vAclja? Genial, sjAclvutlAcmnande, desperat. Vad Apverraskade mest under arbetet med boken? Kom det fram nAygot som gjorde dig fAprvAynad? Det som Apverraskade mig mest var hur svAyrt det var att skriva en biografi Apver en person som jag trodde mig kAcnna vAcl redan innan. Den omfattande nya forskning jag tvingades till fApr att kunna skriva boken gav mig en delvis ny bild av Majakovskij, hans omgivning och hans epok. Slutligen, varfApr ska man lAcsa Med livet som insats? DAcrfApr att Majakovskij Acr en genial poet, dAcrfApr att hans livsApde och epoken han levde i Acr exceptionella, dAcrfApr att mAynga fakta tidigare varit okAcnda. Den som Acr intresserad av Majakovskij har dessutom knappast nAygot val, eftersom det inte fi nns nAygon annan biografi Apver honom... Presscitat Lysande om Vladimir Majakovskij. //Svenska Dagbladet Revolutionens poet har fAytt en mAcsterlig levnadsteckning i Bengt Jangfeldts nya biografi. //Dagens NyheterSammadag somhanAytervAcnde till Moskva, den 11 augusti, rapporterade Lili tillOsip, somvarpAy semester med Zjenja, attArVolodja har kommit hem fast beslutenatt bygga etthus och skaffa en bil i utlandetAl. Samma dag skrev hon till Rita ochanbsp;...


Title:Med livet som insats
Author:Bengt Jangfeldt
Publisher:Wahlström & Widstrand - 2013-10-02
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming