Mitt i allt

Mitt i allt

4.11 - 1251 ratings - Source

FrAyn tolvAyrsAyldern var mitt huvud fyllt av bara tvAy tankar som sedan dess nog aldrig lAcmnat min skalle: flickor och resor ut i vAcrlden. Herman Lindqvist, journalisten och fAprfattaren som har skrivit Sveriges historia i elva band och fAytt bAyde folkets och kungens barn att sluka den, han vAcnder nu blicken mot sitt eget liv och ger oss sin egen historia: Mitt i allt. Herman Lindqvist vAcxte upp pAy svenska ambassaden i Helsingfors dAcr hans far var pressattachAc. En strApm av politiker och korrespondenter gAcstade hemmet och det blev alldeles naturligt att Herman ville ut i vAcrlden som journalist. I sin bok berActtar han om Ayren i hetluften, dAy han upplevde ett tjugotal krig i tre vAcrldsdelar. Men han berActtar ocksAy om sina fAprfAcder i den svenska arbetarrAprelsen, om barndomen som prAcglade honom i efterkrigstidens Helsingfors, om olyckor och glAcdjeAcmnen och om ett livsavgAprande mApte i Kairo. I Mitt i allt berActtar Herman Lindqvist ocksAy om framgAyngar och motgAyngar med bApckerna han har skrivit (fler Acn femtio!), om storverket Historien om Sverige, om hur a€Hermans historiaa€ i TV kom till och om hur han fick ett hemligt uppdrag av kung Carl Gustaf. Miljoner lAcsare har blivit intresserade av historia tack vare Hermans berActtelser om mAcnniskorna bakom den. Hans egen historia Acr fAprstAys ocksAy full av mAcnniskor. I Mitt i allt bjuder han pAy Apverraskande portrActt av kAcnda och okAcnda, kungligheter och vanligt folk, men framfAprallt lAcr vi kAcnna honom sjAclv. Han Acr lika underhAyllande som vanligt, men bakom det goda humApret i sjAclvbiografin skymtar allvaret. Herman delar med sig av det som livet lAcrt honom.Vad som komplicerade situationen var att president Kekkonen, som varit pAy statsbesApk i USA, nu var pAy semester ... NAcsta dag kom journalisterna resande frAyn utlandet, snart var helavAcrldspressen pAyplats, allaspanade efter tecken pAyanbsp;...


Title:Mitt i allt
Author:Herman Lindqvist
Publisher:Albert Bonniers Förlag - 2012-09-14
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming