Når vi mister oss selv

Når vi mister oss selv

4.11 - 1251 ratings - Source

NAyr vi mister oss selv er et stort romanepos om den amerikanske drAcmmen, fortalt gjennom tre generasjoner irsk-katolske immigranter bosatt i New York. Boken byr pAy en nAbrgAyende skildring av middelklassens fremvekst i det 20. Ayrhundre, av kampen for verdighet, et eget hjem og sosial anseelse. Vi fAclger Eileen Tumulty, fAcdt i 1941, som bruker store deler av oppveksten pAy Ay pleie sine alkoholiserte foreldre. Hennes higen etter et annet liv synes Ay vAbre innen rekkevidde nAyr hun treffer Ed Leary, en ung forsker med gode karriereutsikter. Men den stAcrste prAcvelsen i livet stAyr foran henne, skal det vise seg, en prAcvelse som stiller hennes materielle og sosiale streben i et helt nytt lys.Utenfor trakk Gloria opp rAcykpakka og bAcd Eileen, som avslo. AlDet er greit at jeg tar en, hAyper jeg?Ar AlSelvfAclgelig.Ar AlBra. ... Hun tenkte pAy alle menneskene Gloria antagelig kjente. En eiendomsmegler hadde stor makt, hvis hun Acnsketanbsp;...


Title:Når vi mister oss selv
Author:Matthew Thomas
Publisher:Forlaget Press - 2015-04-02
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming