Optimització del transport d'energia elèctrica en sistemes multiterminal HVDC per grans parcs eòlics marins

Optimització del transport d'energia elèctrica en sistemes multiterminal HVDC per grans parcs eòlics marins

4.11 - 1251 ratings - Source

Aquest projecte estudia els sistemes multiterminal VSC-HVDC per transmissiA³ submarina. En la primera part del projecte, aplicant tAucniques d'optimitzaciA³, es proposa una metodologia per minimitzar les pAurdues per efecte Joule associades a la transmissiA³ d'energia elAuctrica en una xarxa multiterminal VSC-HVDC (Voltage Source Converter - High Voltage Direct Current) que uneix els parcs eA²lics marins amb les subestacions de la xarxa terrestre. L'algorisme de control dissenyat es compara amb el control droop (la soluciA³ clAnssica). Finalment, s'implementen els dos esquemes de control en un cas particular de xarxa multiterminal i es realitzen simulacions amb MATLAB Simulink R per complementar l'estudi estAntic amb el dinAnmic. La segona part del projecte es centra en la modelitzaciA³, control i simulaciA³ d'un sistema multiterminal de quatre nodes amb el software DIgSILENT Power Factory R . S'estudia com respon el sistema en condicions normals de funcionament i sota faltes com un sot de tensiA³ en la xarxa d'alterna o una eventual desconnexiA³ d'un convertidor del costat xarxa.Aquest projecte estudia els sistemes multiterminal VSC-HVDC per transmissiA³ submarina.


Title:Optimització del transport d'energia elèctrica en sistemes multiterminal HVDC per grans parcs eòlics marins
Author:Mònica Aragüés Peñalba, Oriol Gomis i Bellmunt, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Elèctrica
Publisher: - 2011
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming