Pedagogie

Pedagogie

4.11 - 1251 ratings - Source

RAƒspunzAcnd celor mai recente cerinE›e din domeniul educaE›iei, volumul oferAƒ o privire de ansamblu asupra Arntregii tematici a disciplinei, de la reforma sistemului de ArnvAƒE›AƒmAcnt, proiectarea pe unitAƒE›i de ArnvAƒE›are sau teoria E™i metodologia curriculumului, pAcnAƒ la strategiile de evaluare E™i formarea cadrelor didactice. Pe lAcngAƒ temele tradiE›ionale, a treia ediE›ie abordeazAƒ E™i subiecte de actualitate, ca rolul noilor tehnologii Arn procesul de ArnvAƒE›are E™i modul Arn care pot fi integrate cAct mai eficient Arn actul educaE›ional Arn vederea ArmbunAƒtAƒE›irii rezultatelor. Numeroase exemple practice E™i interpretAƒri inedite faciliteazAƒ ArnE›elegerea problematicii pedagogice E™i oferAƒ noi perspective asupra unor aspecte mai puE›in analizate pAcnAƒ Arn prezent. Volumul se adreseazAƒ atAct studenE›ilor, cAct E™i profesorilor E™i altor categorii de formatori, constituind un suport util pentru pregAƒtirea examenelor de titularizare Arn ArnvAƒE›AƒmAcntul preuniversitar, a examenelor de grad E™i de definitivat.Manualul AŸcolar este unul dintre instrumentele de lucru pentru elevi, poate cel mai important, care detaliazAƒ sistematic temele recomandate de programele AŸcolare la fiecare obiect de studiu AŸi pentru fiecare clasAƒ. Din punctul de vedere al activitAƒApilor ArnvAƒApAƒmAcntului, manualul are trei funcApii principale (cf. Seguin, 1989 , pp. 2224): 1. FuncApia de informare: ... AŽn manual sunt cuprinse informaApii prelucrate AŸi integrate dupAƒ principii didactice, psihologice AŸi praxiologice. El este instrumentulanbsp;...


Title:Pedagogie
Author:Constantin Cucoș
Publisher:MintRight Inc - 2014-01-06
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming