Pharos Tweetalige skoolwoordeboek/Pharos Bilingual school dictionary

Pharos Tweetalige skoolwoordeboek/Pharos Bilingual school dictionary

4.11 - 1251 ratings - Source

The brand-new Pharos Bilingual School Dictionary is now also available for use on tablets. Consulting a dictionary has never been easier. Quick search results and links help find suitable Afrikaans and English translations in a jiffy. The e-dictionary contains more than 10 000 headwords from Afrikaans and English. This collection of headwords includes the core vocabulary from both languages. The following information is provided for each headword: syllabification, primary stress and inflected forms such as plurals, past tense forms and degree of comparison, an apt translation, and full sentences, which illustrate the use of the word. The headword is printed in blue to make the dictionary more user-friendly. Derivatives of the headword are included at the end of the article so that users can identify word families. Additional information is provided in notes to help learners with problematic spelling and grammatical issues. In addition, the dictionary contains a supplement with additional information on both Afrikaans and English grammar. The headword list was compiled on the basis of frequency of the core vocabulary in school textbooks and reflects the language learners are daily confronted with. The dictionary is perfect for use in the classroom and at home. Die splinternuwe Pharos Tweetalige Skoolwoordeboek kan nou ook op tablette geraadpleeg word. Naslaanwerk in a€™n woordeboek was nog nooit so maklik nie. Vinnige soekresultate en snelskakels help om die gepaste Afrikaanse of Engelse vertaling in a€™n japtrap te vind. Die e-woordeboek bevat meer as 10 000 trefwoorde uit Afrikaans en Engels. Hierdie versameling trefwoorde bevat die kernwoordeskat van albei tale. Die volgende inligting word vir elke trefwoord verskaf: woordafbreking, primAore klem, fleksievorme soos meervoude, verledetydsvorme en trappe van vergelyking, a€™n gepaste vertaling, en volsinne wat die gebruik van die woord illustreer. Die trefwoord word in blou aangegee wat die woordeboek meer gebruikersvriendelik maak. Afleidings van die trefwoord word na die inskrywing gegee, sodat die gebruiker woordfamilies kan identifiseer. Addisionele inligting word in kassies aangebring om leerders met problematiese spelling- en grammatikale kwessies te help. Boonop bevat die e-woordeboek ook a€™n supplement met addisionele taalinligting oor Afrikaans en Engels. Die trefwoordlys is saamgestel op grond van die kernwoordeskat wat in leerders se handboeke voorkom en weerspieAll dus die woordeskat waarmee leerders elke dag gekonfronteer word. Die e-woordeboek is perfek vir gebruik in die klaskamer en tuis.eie. (eia€ce) voornaamwoord own a™c a€œHet jy hierdie pen geleen of is dit jou eie?a€ a€œ Did you borrow this pen or is it your ... (eia€cena€cdom) naamwoord 1 [geen meervoud ] property a™c a€œJy mag nie my motor gebruik sonder om tevranie a€“dismy eiendom.


Title:Pharos Tweetalige skoolwoordeboek/Pharos Bilingual school dictionary
Author:Pharos Dictionaries
Publisher:Pharos - 2014-10-17
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming