PHP a XML

PHP a XML

4.11 - 1251 ratings - Source

DruhAi kapitola pak struAnA› shrnuje a ukazuje, jakAc moA¾nosti pro prAici s XML nabAszAs PHP. Je to ideAilnAs mAssto ... NAisledujAs AtyA™i kapitoly, kterAc podrobnA› popisujAs jednotlivAi rozhranAs pro prAici s XML a€“ SimpleXML, SAX, DOM a XMLReader. ... NicmAcnA› kniha primAirnA› neslouA¾As jako referenAnAs pA™AsruAka, pro tyto AoAely je vhodnAc nahlAsA¾et i do dokumentace PHP na adrese http://docs.php.net/manual/en/ . VAiechnyanbsp;...


Title:PHP a XML
Author:Jiří Kosek
Publisher:Grada Publishing a.s. - 2009
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming