Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika

Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika

4.11 - 1251 ratings - Source

V souAasnosti je tato publikace jedinou knihou, kterAi se komplexnA› zabA½vAi posuzovAinAsm stavu zdravAs. JejAs jedineAnost spoAAsvAi v zamA›A™enAs na rozvoj systAcmovA½ch vA›domostAs a dovednostAs v oblasti aplikace prvnAs a druhAc fAize oAietA™ovatelskAcho procesu (posuzovAinAs stavu zdravAs a oAietA™ovatelskAc diagnostiky). Tyto znalosti rozvAsjejAs odbornAc kompetence sester v reAilnAc oAietA™ovatelskAc praxi, kterAi vyuA¾AsvAi modernAs informaAnAs technologie. Je urAenAi studentAmm oAietA™ovatelstvAs a sestrAim z oAietA™ovatelskAc praxe.New York: Free Press, 2004. ISBN 0-7432-6951-9. a–i DiCENSO, A., GUYATT, G. H., CILISKA, D. Evidencea€“based nursing. A guide to Clinical Practice. St. Louis: Mosby, 2005. ISBN 978-0-323-02591-1. a–i ECTS Usersa#39; Guide (2009). [ online].


Title:Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika
Author:Mastiliaková Dagmar
Publisher:Grada Publishing, a.s. - 2014-10-13
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming