Symulatory Ekonomiczne

Symulatory Ekonomiczne

4.11 - 1251 ratings - Source

r d o: Wikipedia. Strony: 23. Rozdzia y: SimCity 3000, Theme Hospital, Transport Tycoon Deluxe, Theme Park World, Zoo Tycoon 2, SimCity: Spo eczno ci, SimCity 2000, Airline Tycoon Evolution, The Movies, Mall Tycoon 2, Simutrans, Airline Tycoon First Class, Chris Sawyer's Locomotion, SimCity 4, Zoo Empire, Hotel Giant 2, Tropico 3, Capitalism II, CivCity: Rome, Airport Inc., Traffic Giant, SGE Strateg, Car Tycoon, School Tycoon, Zoo Tycoon 2: Afryka skie zwierzaki, Port Royale, Zoo Tycoon 2: Na ratunek zwierzakom, Zoo Tycoon 2: Podwodny wiat, Immortal Cities: Children of the Nile, Zoo Tycoon: Kopalniane Dinozaury, SimCity Spo eczno ci: Na wakacjach, Zoo Tycoon: Podwodny wiat, Zoo Tycoon 2: Wymar e zwierz ta, Restaurant Empire, Pizza Syndicate, Oil Tycoon, SimCity DS 2, Casino, Inc.. Fragment: Linux: Macintosh: SimCity 3000 - strategiczno-ekonomiczna gra komputerowa, w kt rej gracz, wcielaj c si w burmistrza, ma za zadanie zbudowa wirtualne miasto i zarz dza nim. SimCity 3000 jest trzeci ods on SimCity stworzonej przez Willa Wrighta i firm Maxis. Jej poprzednikiem jest SimCity 2000, za nast pc SimCity 4. Por wnanie wielko ci map w SimCity 3000 i SimCity 2000W lecie 1997, Maxis og osi o, e b dzie wydana nowa ods ona SimCity - SimCity 3000. Nowa gra mia a zaoferowa pe n grafik 3D i pozwoli graczom na poruszanie si po mie cie w w pe nym tr jwymiarze. Mia y by tr jwymiarowe modele samochod w, odzi, samolot w i ludzi. Ale Maxis musia o zmieni plany poniewa przeci tny gracz nie posiada wystarczaj co dobrego sprz tu komputerowego, by m c zagra w nowe tr jwymiarowe SimCity. Dlatego gra zosta a zaprojektowana od nowa. Projektanci SimCity si gn li po wypr bowany ju rzut izometryczny znany graczom z poprzedniej ods ony - SimCity 2000. W SimCity 3000 jednak zwi kszono liczb kolor w z 256 do 64000, co da o niezwyk e - jak na tamte czasy - wra enia wizualne. Opr cz lepszej grafiki, Maxis zaoferowa graczom mo liwo obr cenia planszy gry. Ka dy budynek ...r d o: Wikipedia.


Title:Symulatory Ekonomiczne
Author:R D O Wikipedia, Zródlo: Wikipedia
Publisher:Books LLC, Wiki Series - 2011-08
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming