Zeszyty prasoznawcze

Zeszyty prasoznawcze

4.11 - 1251 ratings - Source

NastA™pny artykuA‚ piA³ra Jacka L a c h e n - d r y przedstawia obszernA… charakterystykA™ prasy powiatA³w gA³rskich wojewA³dztwa ... Autorka stara siA™ dokonaA‡ przeglA…du treA›ci odnalezionego dokumentu, zawierajA…cego m.in. wspomnienia z okresu pracy Stankiewicza w IKC, ... Autorka sA‚usznie zwraca uwagA™, iA¼ notatki zostaA‚y sporzA…dzone przez Jana Stankiewicza bardzo subiektywnie, fakty przeplatane sA… plotkami. Jej zdaniem caA‚y tekst miaA‚ staA‡ siA™ podstawA… przyszA‚ych pamiA™tnikA³w.


Title:Zeszyty prasoznawcze
Author:
Publisher: - 2001
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming