Zákon o nabídkách převzetí. Komentář

Zákon o nabídkách převzetí. Komentář

4.11 - 1251 ratings - Source

Kolektiv autorAm vytvoA™il v tomto komentAiA™i komplexnAs pojednAinAs o problematice nabAsdek pA™evzetAs v AŒeskAc republice. TA›A¾iAitA› knihy spoAAsvAi ve vA½kladu nejdAmleA¾itA›jAiAsch institutAm prAivnAs Aopravy nabAsdek pA™evzetAs, jako je problematika vnitA™nAsch informacAs, pravidlo neutrality, vznik nabAsdkovAc povinnosti apod. AutoA™i v knize zevrubnA› pojednAivajAs tAcA¾ o otAizkAich souvisejAscAsch prAivnAsch oborAm, jako jsou otAizky prAiva korporAitnAsho Ai smluvnAsho nebo regulace kapitAilovA½ch trhAm. Krom toho v komentAiA™i zmiAˆujAs dAmleA¾itAc historickAc Ai komparativnAs souvislosti Aopravy nabAsdek pA™evzetAs. KomentAiA™ je praktickou pA™AsruAkou pro laickou i odbornou veA™ejnost.1992, A. 1, s. 13. K tomu takea#39; rozhodnutAs BGH ze dne 16. 3. 1998 - 8 TZ 98/ ... EPodobnA› Assmann, H., Schneider, ... Manual je dostupnA½ na: alt;http://WWW.bafin .de/schreiben/89_2005/emittentenleitfaden.pdfagt;. ... 3. vyd. Praha: Linde, 2003, s.


Title:Zákon o nabídkách převzetí. Komentář
Author:Radan Marek, Dalibor Bucek, Libor Němec, Josef Kotásek, Jan Lasák, Petr Vybíral, Luboš Jemelka
Publisher:Wolters Kluwer - 2012-08-01
ISBN-13:

Continue

You Must CONTINUE and create a free account to access unlimited downloads & streaming